LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

NHẬN THÔNG TIN

Đội ngũ AXYS Group nhận thông tin doanh nghiệp đăng ký gói hỗ trợ Chuyển đổi số qua website https://www.axys.group/ hoặc qua số điện thoại hotline.
Chuyên viên AXYS tiến hành liên hệ và sàng lọc thông tin doanh nghiệp.

1

2

TƯ VẤN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

AXYS xác nhận thông tin doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ, điều phối viên xác minh thông tin và trao đổi sơ bộ qua diện thoại.
AXYS Group thực hiện hỗ trợ tư vấn 1-1 các giải pháp chuyển đổi số tới từng doanh nghiệp.

TRIỂN KHAI

AXYS Group triển khai gói hỗ trợ cụ thể tới doanh nghiệp, tổ chức tập huấn và hỗ trợ suốt năm.
Doanh nghiệp được tư vấn và chăm sóc xuyên suốt quá trình sử dụng gói chuyển đổi số.

3

4

BÁO CÁO & NGHIỆM THU

Báo cáo kết quả hàng tháng, cập nhật hiệu quả và nghiệm thu dự án.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ
CHO DOANH NGHIỆP